Екипът

ЕКИПЪТ

Учредители и членове на Общото събрание на Сдружението са „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Управителeн съвет

Инж. Ирена Цакова

Инж. Ирена Цакова

Член на УС на Сдружението

 • Кратко представяне

  Инж. Ирена Цакова е директор „Разрешителни и правни дейности“ на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс”. Тя е мениджър с богат опит в опазването на околната среда. Започва работа в рудник „Челопеч" през 1999 г. през 2013 г. оглавява дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Избрана е за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 г. на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело "Mines and Money".

Красен Атанасов Кискинов

Красен Атанасов Кискинов

Член на УС на Сдружението

Антоанета Павлова Герджикова

Антоанета Павлова Герджикова

Член на УС на Сдружението

Алекси Кесяков

Алекси Кесяков

Кмет на община Челопеч

Кратко представяне:

Алекси Кесяков е кмет на община Челопеч от 2003 г. Спомогнал за развитието и модерния облик на селището, на чиято територия се развива рудодобив, той е един от двигателите на идеята да се насърчава предприемачеството като елемент на устойчивото развитие на общината.

„Рудник „Челопеч“ са първопроходци на нови инициативи. Създаването на Фонда в региона в сегашните условия е много хубава и навременна идея.“

Стоян Генов

Стоян Генов

Кмет на община Златица

Кратко представяне:

Стоян Генов е кмет на община Златица от 2019 г. С гражданската си активност като общински съветники председател на Общински съвет Златица последователно показва ангажимента си към развитието на община Златица.

„Фондът дава възможност на младите хора да реализират своите идеи. Надявам се да успеем да ги активираме за добрата инициатива и да поведат със себе си последователи, за да се разшири програмата.“

Григор Даулов

Григор Даулов

Кмет на община Чавдар

Кратко представяне:

Григор Даулов е кмет на община Чавдар от 2019 г. Професионалният му опит е свързан с работата в община Чавдар, където от 2005 г. заема различни административни позиции. С амбиция и желание изгражда визията община Чавдар да стане привлекателна за живеене, туризъм и спорт община, съхранила природното си и културно-историческо наследство.

„Не познавам друга подобна практика в страната, в която едрият бизнес да стимулира предприемачество в малък бизнес.“

Кандидатствай за подкрепа

Тук можете да се запознаете с:

 • Проектната документация за кандидатстване;
 • Процеса по преглед, разглеждане и окончателно решение за подпомагане/неподпомагане на проектите;
 • Последващо проследяване изпълнението на заложените параметри по всеки конкретен проект.

Как протича процесът на кандидатстване?

Накратко процесът протича по следния начин:

01

Попълване на необходимата документация от кандидата

02

Консултации с експерти по техническа помощ и финансовата институция

03

Входиране на заявление за одобрение на проект

04

Разглеждане на проект от технически/финансов консултант и предоставяне на становище на УС на Фонда

05

Решение на УС на Фонда

06

Уведомяване на кандидата

07

При положителен отговор:

 • сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Фонда;
 • сключване на договор за кледит с финансовата институция.

Документация за кандидатстване

Съдържание:

 1. Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти
 2. Заявление
 3. Приложение. Бизнес план
 4. Приложение. Финансови прогнози
 5. Декларация ММСП
 6. Приложение Г. Декларация на кандидата
 7. Справка. Персонал
 8. Контролен лист
 9. Приложение Ж. Критерии и методология за оценка

Кой може да се ползва от средствата на фонда?

За да осигури по най-добър начин целите си за осигуряване на устойчиво икономическо развитие на общините ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА, Фондът е важно да достигне до максимален брой физически и юридически лица, както и до новосъздадени бизнеси, регистрирани на територията на общините.

Сред целевата група на фонда са жители на общините ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА, бизнеси, които се развиват или стартират на територията на тези общини, които чрез средства от Фонда ще бъдат подпомогнати да станат устойчиви и независими от дейността на ДПМ Челопеч.

ПАРТНЬОРИ

Партньори в осъществяването на дейностите на Фонда са Смарт А Груп и KBC Банк България.

За Фонда

15 февруари: Учредяване на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

Още »»»

Свържете се с нас

Адрес: София 1000, България

ул. Бачо Киро 26, етаж 3

Офис: +359 728 68 226

Моб.: +359 887 592 729

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://srednogoriefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене