Проследява и анализира ефективното ползване на финансовите средства

Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

Fund_members.jpg

Членовете на Фонда


На 15 февруари 2021 г. от 11 часа в информационния център на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се състоя учредителното събрание на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“. Учредители са „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор д-р инж. Илия Гърков и общините Челопеч, Чавдар и Златица, представени от кметовете Алекси Кесяков, Григор Даулов и Стоян Генов. В Управителния съвет на сдружението бяха избрани Красен Кискинов, адвокат, Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ за „Дънди Прешъс Металс“ в България и Антоанета Герджикова, юрисконсулт на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. За председател на сдружението беше избран Красен Кискинов.

Вече 17 години „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД инвестира в устойчивото развитие на региона на Средногорието. С тази стъпка дружеството допълнително цели да създаде условия и да насърчи развитието на микро, малък и среден бизнес като стимулира предприемачество, осигуряването на устойчива заетост и икономически растеж.

След подписването на документите проф. д-р инж. Илия Гърков отбеляза, че се надява програмата да бъде успешна и да има уверени кандидати, въпреки, че се изправят пред нещо напълно непознато за тях до този момент.

„Пожелавам на повече компании в национален мащаб да излизат с такъв тип идеи – как да развиват общностите, в които работят, без да ги ангажират пряко с дейността си.“ - допълни г-н Гърков.

Кметът на Община Челопеч - инж. Алекси Кесяков - сподели, че рудник „Челопеч“ са първопроходци на нови инициативи. За него създаването на Фонда в региона в сегашните условия е много хубава и навременна идея.

„Фондът дава възможност на младите хора да реализират своите идеи. Намираме се в район, в който разчитаме на големите предприятия и индивидуално малко хора тръгват да развиват частен бизнес. Надявам се да успеем да ги активираме за добрата инциатива и да поведат със себе си последователи, за да се разшири програмата.“ - каза инж. Стоян Генов, кмет на Община Златица.

Кметът на Община Чавдар, Григор Даулов, сподели, че не познава друга подобна практика в страната, в която едрият бизнес да стимулира предприемачество в малък бизнес.

Пилотният проект в Средногорието се реализира по подобие на функциониращия в община Крумовград фонд, който в рамките на близо две години успя да генерира 52 нови работни места. Бюджетът на фонда в пилотната му фаза е 170 000 лв., осигурени от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Средствата ще постъпват по сметка на Сдружението, а работни групи към всяка от трите общини ще одобрява проектите, които ще получат финансиране.

Партньори на пилотния проект са Смарт А груп – технически консултант и Кей Би Си Банк България ЕАД (предишна Райфайзенбанк България ЕАД). Банката осигурява кредитната част на проекта в размер на още 170 000 лв. Всеки желаещ да кандидатства за подкрепа от фонда ще може да се възползва в равни части от грант и кредит. Като социално отговорна компания „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще гарантира пред банката отпуснатите кредити.

Като следваща стъпка се очаква кметовете на общини да излъчат свои представители в трите работни групи на съответната община, които ще участват в одобряването на проектите за финансиране. Техническият консултант ще предостави обучения за всички заинтересовани да участват.

Управителен съвет на Сдружението

инж. Ирена Иванова Цакова

инж. Ирена Иванова Цакова

Член на УС на Сдружението

Красен Атанасов Кискинов

Красен Атанасов Кискинов

Председател на УС на Сдружението

Антоанета Павлова Герджикова

Антоанета Павлова Герджикова

Член на УС на Сдружението

ФИНАНСОВИЯТ ПАРТНЬОР

За финансов партньор във Фонда е избрана Кей Би Си Банк България ЕАД (предишна Райфайзенбанк България ЕАД), която ще оценява кредитоспособността и бизнес обосновката на бенефициентите, ще отпуска и администрира финансирането и ще проследява развитието на финансираните проекти.

ТЕХНИЧЕСКИЯТ ЕКСПЕРТ

В помощ на всеки желаещ да облече идеите си в бизнес план на разположение е Технически експерт от фирма „Смарт А Груп“ ЕООД  с подробно разработени критерии и изисквания към проектите, които целят да стимулират предприемачеството сред жителите на общините. Помощта включва и обучения в различни важни за предприемачите сфери.

За Фонда

15 февруари: Учредяване на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

Още »»»

Свържете се с нас

Адрес: София 1000, България

ул. Бачо Киро 26, етаж 3

Офис: +359 728 68 226

Моб.: +359 887 592 729

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://srednogoriefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене