Технологията Site Aerial View (© 2021 VRIFY Technology Inc. All rights reserved.) съдейства за лесно и бързо представяне и усвояване на информацията за компанията с визуални инструменти със завладяващо и атрактивно съдържание. Разгледайте панорамните снимки (360°) и допълнителната информация, предоставена от компанията ни, за да придобиете реална представа за мащабите и технологичните ни възможности.

Използвайте своеобразните „горещи точки“ върху изображеняита, за да навигирате в дълбочина и дори да се „телепортирате“ в различни точки и обекти - предмет на нашата дейност.

Вж. в навигационното меню [Teleport]

 

Челопеч, България. Общ преглед

Собственост 100%
Местоположение Централна и западна България, на около 70км от столицата София
Предприятие/ Обект Подземен рудник за медно-златни руди
Експлоатационен срок над 8 години
Прогнозни производствени резултати за 2020г. 163,000 – 184,000 тр.у.злато
35 – 40 млн.фунта мед

Водещ актив, осигуряващ високо качество и ниски разходи

Подземният рудник за медно-златни руди в Челопеч постига устойчиво високи и надеждни производствени резултати. Челопеч е център за върхови постижения в областта на иновациите, като постиженията му непрекъснато се оптимизират с акцент върху тези възможности, които имат потенциала да увеличат печалбите и намалят разходите.

По настоящем доказаните и вероятни запаси в Челопеч са 1,6 млн.тр.у.злато и 336 млн.фунта мед за експлоатационен срок от още осем години.

Рудник "Челопеч" се намира в централната част на Западна България, на около 70 км източно от столицата София, в южното подножие на Стара планина. Находището е разположено в северната част на панагюрската рудна област, към която се отнасят редица масивни медно-сулфидни и медно-порфирни орудявания. Концесионната площ обхваща 266 хектара и включва инфраструктурата, необходима за осъществяване на дейностите по добива и производството на концентрат, както и площите в непосредствена близост. “Дънди Прешъс Металс” притежава земята, върху която са построени и функционират съоръженията, по силата на договор за концесия, сключен с българското правителство през 1999 г. за период от 30 години.

Достъпът до територията на рудника се осъществява по главни пътища от столицата София. През с.Челопеч преминават основни пътни и ж.п. връзки между София и Бургас - най-голямото черноморско пристанище в България. Челопеч разполага с добра инфраструктура поради близостта си до главни пътища, комуникационни съоръжения, източници на електро- и водоснабдяване и съседния гр. Пирдоп.

Рудникът е доказан лидер в дигиталните иновации със 100% надеждно wi-fi покритие на 600м под земята и системи за трансфер на данни в реално време. През 2019г. за пръв път бе използван и дрон с автономно управление за събиране на данни, което наложи рудник “Челопеч” като технологичен лидер в световната минна индустрия.

История

Рудникът е открит през 1954г. и е държавна собственост.

Преди 1990г. произвеждания в Челопеч концентрат се е преработвал в металургичния завод в близкия гр. Пирдоп, разположен източно от територията на рудника. През 1990г. българското правителство взема решение за преустановяване на преработката на челопешки концентрат в Пирдоп. През 1992 г. рудникът преминава в режим на консервация и поддръжка.

През 1993г. собствеността на рудника преминава към дружество “Наван”, което го разработва до 2002г, когато е обявено в несъстоятелност.

“Дънди Прешъс Металс” поема управлението на рудника през 2003г. От 2003г. до момента компанията реинвестира в модернизацията на рудника, постигайки високо качество и оптимизация, които осигуряват изключително добри производствени резултати при спазване на международните стандарти за безопасност на персонала, опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Днес рудник “Челопеч” е индустриален лидер в България, тъй като инвестираните ресурси в опазването на околната среда доведоха до сериозни подобрения. В допълнение към това, инвестициите в обществото спомогнаха до голяма степен за развитието на региона, където рудодобивът е традиционен начин за препитание вече повече от век.

Fund_members.jpg

Водещ актив, осигуряващ високо качество и ниски разходи

Подземният рудник за медно-златни руди в Челопеч постига устойчиво високи и надеждни производствени резултати. Челопеч е център за върхови постижения в областта на иновациите, като постиженията му непрекъснато се оптимизират с акцент върху тези възможности, които имат потенциала да увеличат печалбите и намалят разходите.

По настоящем доказаните и вероятни запаси в Челопеч са 1,6 млн.тр.у.злато и 336 млн.фунта мед за експлоатационен срок от още осем години.

Рудник "Челопеч" се намира в централната част на Западна България, на около 70 км източно от столицата София, в южното подножие на Стара планина. Находището е разположено в северната част на панагюрската рудна област, към която се отнасят редица масивни медно-сулфидни и медно-порфирни орудявания. Концесионната площ обхваща 266 хектара и включва инфраструктурата, необходима за осъществяване на дейностите по добива и производството на концентрат, както и площите в непосредствена близост. “Дънди Прешъс Металс” притежава земята, върху която са построени и функционират съоръженията, по силата на договор за концесия, сключен с българското правителство през 1999 г. за период от 30 години.

Достъпът до територията на рудника се осъществява по главни пътища от столицата София. През с.Челопеч преминават основни пътни и ж.п. връзки между София и Бургас - най-голямото черноморско пристанище в България. Челопеч разполага с добра инфраструктура поради близостта си до главни пътища, комуникационни съоръжения, източници на електро- и водоснабдяване и съседния гр. Пирдоп.

Рудникът е доказан лидер в дигиталните иновации със 100% надеждно wi-fi покритие на 600м под земята и системи за трансфер на данни в реално време. През 2019г. за пръв път бе използван и дрон с автономно управление за събиране на данни, което наложи рудник “Челопеч” като технологичен лидер в световната минна индустрия.

История

Рудникът е открит през 1954г. и е държавна собственост.

Преди 1990г. произвеждания в Челопеч концентрат се е преработвал в металургичния завод в близкия гр. Пирдоп, разположен източно от територията на рудника. През 1990г. българското правителство взема решение за преустановяване на преработката на челопешки концентрат в Пирдоп. През 1992 г. рудникът преминава в режим на консервация и поддръжка.

През 1993г. собствеността на рудника преминава към дружество “Наван”, което го разработва до 2002г, когато е обявено в несъстоятелност.

“Дънди Прешъс Металс” поема управлението на рудника през 2003г. От 2003г. до момента компанията реинвестира в модернизацията на рудника, постигайки високо качество и оптимизация, които осигуряват изключително добри производствени резултати при спазване на международните стандарти за безопасност на персонала, опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Днес рудник “Челопеч” е индустриален лидер в България, тъй като инвестираните ресурси в опазването на околната среда доведоха до сериозни подобрения. В допълнение към това, инвестициите в обществото спомогнаха до голяма степен за развитието на региона, където рудодобивът е традиционен начин за препитание вече повече от век.

Партньори

Основни партньори на Сдружението са СмартА Груп и KBC Банк България.

СмартА Груп, асистент по програмата, извършва консултации за изготвяне на документите за кандидатстване, проверка на съответствието на проектите по процедурата и дейности по мониторинга и подпомагане изпълнението на сключените договори.

Представителите на финансиращата институция KBC Банк България разглеждат проектите и извършват финансова проверка, която може да включва оценка на кредитоспособността на кандидата и предварителните финансови показатели на проекта, в резултат на което издават предварителна оферта.

За Фонда

15 февруари: Учредяване на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

Още »»»

Свържете се с нас

Адрес: София 1000, България

ул. Бачо Киро 26, етаж 3

Офис: +359 728 68 226

Моб.: +359 887 592 729

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://srednogoriefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене