В медиите

DPM_logo.png

Започна работата по създаване на „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и община Челопеч проведоха първата от поредица виртуални срещи с представители на общинските съвети и администрацията в Средногорието.

На 16 декември 2020 г. членовете на общински съвет Челопеч и общинска администрация съвместно с представители на дирекция „Разрешителни и правни дейности“ в минното предприятие участваха в първата работна среща по пилотен проект за създаване на „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“.

По-рано през годината изпълнителният директор д-р инж. Илия Гърков спомена идеята за създаването на този фонд. Изпълнявайки ангажиментите си и следвайки политиката си за подпомагаме на общностите, в които развива дейност, компанията вече работи по оперативните стъпки за създаването му с цел подкрепа на устойчивото икономическо развитие на региона чрез стимул за предприемачеството и нови работни места в Средногорието.

„Като дигитална компания днес провеждаме срещата си виртуално, ново събитие в нашите взаимоотношения с общините, но освен това чрез работата си по пилотния проект за фонд ще добавим новост и във формите на подкрепа, които предлагаме на хората с идеи или вече съществуващите бизнеси в региона“ – сподели в началото на срещата Ирена Цакова, директор „Разрешителни и правни дейности“ за дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България.

На 17 декември среща за представяне на пилотната концепция беше проведена и съвместно с общински съвет и администрация Чавдар, а на 18 декември представителите на общински съвет Златица ще имат възможност да дискутират предложението и да допринесат с идеи.

В срещите чрез презентация Антоанета Герджикова, юрисконсулт на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, запозна общинските съветници с необходимите стъпки за учредяване на фонда. Представени бяха предложения за структура, бюджет и дейност на бъдещото сдружение. В помощ на дейностите са предвидени съфинансираща организация – „Райфайзен банк“ и консултант по техническата помощ – „Смарт А груп“.

С опита си от създадения в края на 2019 г. фонд за насърчаване и подкрепа на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД осигурява средства за финансиране и създаване на пилотен „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“.

Следете за развитието на инициативата в местните медии и чрез фейсбук страницата на компанията Dundee Precious Metals Bulgaria.

Търсене

За Фонда

15 февруари: Учредяване на Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“

Още »»»

Свържете се с нас

Адрес: София 1000, България

ул. Бачо Киро 26, етаж 3

Офис: +359 728 68 226

Моб.: +359 887 592 729

Имейл: pr@Dundeeprecious.com

https://srednogoriefund.eu/

© 2015 Всички права запазени. ® Фонд за подпомагане на микро, малко и средни предприятия

Търсене